n n n n n n

Hnutí za přímou demokracii zásadně odmítá vládní návrh zákona o celostátním referendu.

Tento návrh zcela popírá články Ústavy ČR, podle nichž je lid zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonává prostřednictvím státních orgánů (čl.2/1), nebo moc vykonává přímo (čl. 2/2).


1) Návrh požaduje nesmyslně vysoký počet podpisů pod petiční archy žádající vypsání celostátního referenda, konkrétně 250 000. Takto vysoké číslo jednoznačně zvýhodňuje velké strany, které disponují lidskými a finančními prostředky k získání tak vysokého počtu podpisů. Avšak zcela znevýhodňuje občanské iniciativy, pro něž je tento práh prakticky nepřekročitelný.

2) Návrh vylučuje z hlasování občanů celou řadu zásadních otázek, které při tom politické strany běžně předkládají občanům ve volbách jako součást svých volebních programů. Především je to otázka schvalování či zamítání zákonů, odvolatelnosti poslanců a senátorů apod. Námi volení politikové tuto pravomoc mají. My, kteří je volíme a výkonem této moci je jen dočasně pověřujeme, o tom rozhodovat nesmíme? Co je to za ab! surditu? Kde vzali páni poslanci a ministři tu drzost, že si nárokují moc, kterou upírají nám občanům? Kde vzali právo rozhodovat o nás i proti naší vůli?

3) Celý návrh je jen jeden velký podvod a prozrazuje míru pohrdání občany touto vládou! I kdyby se totiž podařilo získat 250 000 podpisů, ještě musí hlasování občanů schválit páni (a dámy) poslanci a senátoři. Z petice se tak stává pokorná suplika žádající vrchnost o laskavé svolení k referendu. Jaká je to "vrchnost", jaké jsou její lidské a odborné kvality, to předvádějí široké veřejnosti dnes a denně.

4) Ale kdyby se referendum přece jen nějakým omylem námi volených (!!!) poslanců a senátorů podařilo prosadit, ještě ani to nic neznamená, pokud nepřijde 50% oprávněných voličů. Pak ale žádáme základní spravedlnost a férovost. Všichni senátoři, kteří byli zvoleni ve volbách, ke kterým přišlo méně jak 50% voličů, nechť ihned odstoupí! V demokracii není možné nadřazovat jednu skupinu občanů nad dru! hou. Práva musíme mít všichni stejná. Jak voliči volící senátory, tak voliči přicházející hlasovat v referendu!

Pravicový kabinet se ohání svým antikomunismem, ale chová se stejně jako mocipáni minulého režimu. Vládní kličkování velmi připomíná argumentaci KSČ, která odmítala svobodné volby s argumentem, že o tak složitých věcech, jako je řízení státu, nemohou rozhodovat lidé z ulice. A to tvrdili tak dlouho, až "lidé z ulice" jejich arogantní moc svrhli.

HzPD považuje takovýto návrh zákona o referendu za naprosto nepřijatelný a znevažující ústavní právo občanů rozhodovat o důležitých otázkách přímo.

Tento návrh je nutné rázně odmítnout a politiky, kteří takto pohrdají demokracií, přimět k rezignaci. Vláda musí odstoupit! Předčasné volby jsou malým, ale nyní nutným krokem k nápravě skandálních poměrů v této zemi a k její záchraně před úplným rozkladem, do nějž nás současná vládní koalice vede.

POŽADUJEME:

Schválení zákona o celostátním referendu vyhlašovaném na základě petice občanů, a to za těchto podmínek:

1) zákonem požadovaný počet podpisů pod petici žádající vypsání referenda nesmí být větší než 1% všech oprávněných voličů

2) referendum je závazné a platné bez ohledu na počet zúčastněných voličů

3) referendum může být vypsáno o všech otázkách, o nichž mají právo rozhodovat naši volení zástupci, tj. např. i o rozpuštění parlamentu.

Vyzýváme občany, občanské iniciativy a odboráře, aby podpořili petici HzPD za uzákonění obecného referenda jako skutečně účinného nástroje kontroly politiků občany http://www.hzpd.cz/podporte-svoje-prava/ !

Vládního výsměchu občanům již bylo dost!

Pojďme jim to společně říct. Oni se nám smějí jen proto, že my jim to dovolíme! Nejde-li to jinak, musíme jim to říci v ulicích.

V demokracii není vyšší autorita, než my občané samotní. Je nejvyšší čas to arogantní vládě a politikům důrazně připomenout.

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris