n n n n n n

Vláda musí odejít

 

 Hnutí za přímou demokracii považuje odstoupení současné vlády za nutné v zájmu většiny občanů této země. Jestliže nejsou schopni podat demisi sami, musí k ní být donuceni masovým protestním vystoupením občanů.

Proto se Hnutí za přímou demokracii zúčastní demonstrace 21.4 v Praze s vlastními petičními stolky a peticí za uzákonění radikální verze zákona o obecném referendu http://www.hzpd.cz/podporte-svoje-prava/ .

Míra rozkrádání, korupce a nemorálnosti za vlády současné vládnoucí koalice i v této koalici samotné již překročila všechny meze. Od roku 1989 ještě nebyla naše země v tak hluboké morální a politické krizi. Ještě nikdy v této době nevládla naší zemi vláda, která by vyvolala svým jednání vůči sobě takový odpor a takovou míru znechucení.

Vyslovujeme silné podezření, že vládnoucí politikové a na ně napojení novináři se snaží odvrátit hněv právem rozhořčených občanů od zdiskreditovaného systému zastupitelské demokracie a dát mu rasistický rozměr.

Každý občan naší země, který si chce zachovat alespoň trochu sebeúcty, musí požadovat demisi takové vlády a předčasné volby.

Ale v žádném případě nejsme tak naivní, abychom slepě věřili opozičním stranám. Že se ČSSD i KSČM snaží ovládnout občanské iniciativy a využít je pro získání hlasů v příštích volbách je v těchto inciativách velmi jasně patrné.

Jejich vítězství ve volbách není tím, o co nám jde. Nepotřebujeme vyměnit jedny vládnoucí politiky za jiné.

Chceme skutečnou demokracii, skutečnou svobodu. Proto je naším cílem změna systému. Nejen politického, ale i ekonomického.

Tento cíl není možné dosáhnout bez sebevědomých a aktivních lidi, kteří věří, že společně mohou změnit tuto společnost k lepšímu.

Pád vlády v důsledku masového protestu lidí v ulicích by výrazně přispěl k nárůstu takového občanského sebevědomí.

Proto tuto aktivitu podporujeme.

Ale, je naším posláním a povinností, abychom ukazovali dále. Co dál po pádu vlády, po případných předčasných volbách?

Musíme dosáhnout změny systému a zavedení přímé demokracie. Ale to je možné jen, když budou tyto myšlenku podporovat statisíce lidí. Proto budeme v sobotu v Praze. Budeme tam proto, abychom občanům ukázali, že jiný svět je možný a že je to svět spočívající na přímé a ekonomické demokracii.

Již dost bylo zneužívání tohoto státu mocenskými a politickými elitami, které z něj bohatnou zatím, co rostoucí počet občanů se ocitá v podmínkách sociální nouze.

Případ Řecka je varováním. Občané nepřivedli Řecko ke krachu, to udělaly právě tyto ekonomické a politické elity.

Příklad Islandu je naší inspirací. Špatná vláda musí odejít!

Občané nesmějí tuto šanci promarnit. Ale také se nesmíme nechat zneužít opozičními stranami k roli „užitečných idiotů“, po jejichž zádech se budou šplhat k moci.

Proto tam musíme být a musíme si být dobře vědomi, co je naším cílem – přímá a ekonomická demokracie! Čím nás tam bude více, tím budeme k tomuto cíli blíže.

Dr. Milan Valach

Mluvčí Hnutí za přímou demokracii

www.hzpd.cz

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris