n n n n n n

Přímá demokracie shůry nepřijde. Volme sami sebe

 Hnutí za Přímou Demokracii vydalo prohlášení k parlamentním volbám. V něm hnutí vyzývá občany, ať už budou volit kohokoliv, aby aktivně vyžadovali na politicích zavedení nástrojů přímé demokracie, zejména obecného referenda a odvolatelnosti politiků. Jedině tak budou moci korigovat jejich rozhodování i v období mezi volbami.

Ocitáme se čím dál tím víc v situaci, kdy se nelze spoléhat jen na rozhodování politiků, zákonodárných orgánů a vlády. Od sametové revoluce jsme již dostatečně poučeni, jak se chovají politici v čistě zastupitelském politickém systému, který u nás funguje.

Nadchází doba, kdy lidé chtějí projevit svou vůli i mezi volbami. Chtějí se vyjadřovat k jednotlivým otázkám a chtějí o nich i rozhodovat. Na to mají nezpochybnitelné právo, pokud žijeme v demokratické zemi.

Toto je třeba neustále politikům zdůrazňovat. Zvláště nyní před mimořádnými parlamentními volbami, kdy nám politici slíbí modré z nebe. Na jejich sliby se ale nelze spoléhat. Ty jsou většinou zapomenuty v den po volbách.

Záleží na nás, zda chceme rozhodovat o tom, jestli postavíme v naší obci čističku nebo casino. Je naší volbou, jestli chceme mít možnost změnit dopady církevních restitucí, důchodové reformy nebo chceme rozhodovat přímo o tom, jaké budeme mít daně.

Je na nás všech, jestli chceme mít možnost odvolávat korupčníky a prospěcháře z obecní rady nebo poslance z Parlamentu, kteří nepracují v náš prospěch a poslouchají jen své skryté chlebodárce.

Pokud toto a mnohé jiné chceme, musíme aktivně požadovat na politicích zavedení zejména obecného závazného referenda a odvolatelnost politiků, které budou ve svých parametrech vycházet především ze svrchovanosti moci lidu a budou v praxi uskutečnitelné. To znamená, že nebudou limitovány různými podmínkami k platnosti referend a jinými omezeními.

Zavedením těchto nástrojů se nám může vrátit občanská sebedůvěra a dávno ztracený pocit, že my sami můžeme něco změnit.

Toto prohlášení není návodem koho volit. Je to výzva k občanské aktivitě nás všech voličů. Je to výzva ke změnám, které lidé požadují v Evropě i po celém světě.

Učme se přímé demokracii, buďme aktivní, požadujme spoluúčast na rozhodování, zásobujme politiky svými návrhy. Jsme svobodní občané a podle Ústavy máme svrchovanou moc.

Aby to platilo i v praxi, je třeba, abychom volili hlavně sami sebe.“

Ladislav Štítkovec, mluvčí Hnutí za Přímou Demokracii


          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris