n n n n n n

Plzeň, 12. září 2013 – Hnutí za Přímou Demokracii vydalo prohlášení k předčasným volbám. Vyzývá v něm občany k co největší účasti a k aktivnímu přístupu v řešení současné krize. Hnutí je toho názoru, že je třeba volit strany, které chtějí prosadit systémové změny směrem k přímé demokracii.

„Předčasné volby mohou být nadějí na velké změny. Záleží však na lidech, jak k nim přistoupí. Jak je již patrné, parlamentní strany nepředkládají žádné nové vize, které by měly ambice nějakých významných změn. Je to důsledek vyprázdněnosti současného systému.

 Proto je třeba konečně začít se systémovými změnami. Tyto změny však neprovede, žádná nová politická síla, pokud si to nebude přát většina občanů. Jedině oni jsou hybateli těchto změn a nyní, v předčasných volbách, k tomu mají výjimečnou příležitost.

 Lidé byli zvyklí, že někdo za ně všechny problémy vyřeší. Nyní, po 23. letech „naší demokracie“, jich už spousta chápe, že zastupitelé jsou neomezení v rozhodování. Jejich rozhodování nelze nijak zvrátit.

 Mnoho lidí dnes cítí, že je třeba zavést nástroje přímé demokracie tj. obecné referendum a odvolatelnost politiků, které jim dají možnost podílet se na rozhodování o budoucnosti země.

 Myšlenky přímé demokracie je však stále potřeba propagovat. Tyto myšlenky se musí  dostat k co nejširší veřejnosti, aby si je lidé co nejvíce osvojovali. Pokud si přímou demokracii lidé nebudou sami přát a požadovat, k žádné změně dojít nemůže.

 Na druhou stranu se v současné době objevily nadějné politické strany nebo hnutí. Předložily pro předčasné volby návrhy na systémové změny směrem k přímé demokracii a to je velký posun v jejich vývoji, když usilují o hlasy voličů.

 Zvláště hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a strana Piráti se prezentují ucelenými návrhy na systémovou změnu směrem k přímé demokracii a mohou být viditelnými propagátory těchto myšlenek na parlamentní půdě.

 Proto se Hnutí za Přímou Demokracii rozhodlo jednat s těmito organizacemi o jejich podpoře pro předčasné volby. Je třeba říct, že zde mluvíme o kritické podpoře, kdy jsme si vědomi všech možných rizik, která mohou nastat po volbách. Tzn. pokud se strany dostanou do Parlamentu, rády zapomínají na své sliby. Tato rizika jsme ale ochotni podstoupit a využít tak možnosti daleko větší propagace myšlenek přímé demokracie.

 Členové HzPD již odsouhlasili podporu hnutí Úsvit pro předčasné volby a dva členové našeho hnutí se objeví, jako nezávislí, na jejich kandidátce. Podpora Pirátů bude členy hnutí projednána do konce tohoto týdne.

 Pojďme tedy všichni k volbám a volme takové strany, které jsou ochotné prosadit nástroje přímé demokracie. Nástroje, které budou sloužit řadovým občanům, aby se stali aktivními a podíleli se na rozhodování o věcech společných.“

 

Samotnou Výzvu si lze přečíst na stránkách HzPD http://www.hzpd.cz/vyzva-hzpd-obcanum-k-predcasnym-volbam/

 

 Ladislav Štítkovec, mluvčí a mediální koordinátor Hnutí za Přímou Demokracii

 

Doplnění výše uvedené tiskové zprávy:

Členové HzPD schválili pro nadcházející předčasné parlamentní volby, vedle hnutí Úsvit, také podporu České pirátské straně, která se též prezentuje tím, že bude prosazovat zavedení systému nástrojů přímé demokracie

L. Štítkovec, mluvčí HzPD

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris