n n n n n n
Valach,M.: Podstata komunismu

Článek obsahuje zdůvodnění zařazení   HzPD v politickém spektru.   Analyzuje podstatu  režimu za vlády KSČ a ukazuje na jeho neslučitelnost  s filosofií Karla Marxe.   Ve svém závěru dospívá k závěru, že KSČ i její nástupnická organizace KSČM jsou ve své podstatě autoritářské pravicové strany.  Z tohoto jejich určení  pak vyplývá i radikální odmítnutí jak minulého režimu, tak i těchto politických stran.

 

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris