n n n n n n

Válka - naše věc!

Petice

Česká republika je ve válce! Přes obojetná prohlášení české vlády jsme se stali faktickými spoluviníky při dramatickém porušení mezinárodního práva, ignorování OSN a zahájení útočné války.

Na zločinnosti této války nemění nic ani to, že nelze souhlasit s diktaturou Saddáma Husajna. Spravedlnost musí platit pro všechny.

Varující je, že většina vlád, včetně naší, při své podpoře války vedené vládou USA, ignoruje přání a vůli svých občanů. Tím dávají najevo pohrdání občany a pohrdání demokracií vůbec.

Prvním výsledkem války pro nás je tedy diskreditace demokracie a vývoj směrem k autoritativnímu režimu, kde zase budeme smět jen mlčet!

Požadujeme:

Okamžité odvolání veškeré naší účasti na válce a následné okupaci Iráku a uzavření našich pozemních komunikací i vzdušného prostoru pro jakékoliv aktivity související s podporou války a okupace!

Jen občané sami jsou oprávněni rozhodnout tak závažnou otázku, jakou je válka a mír. Všechny zákonné překážky stojící v cestě tomuto našemu rozhodnutí musí být urychleně odstraněny!

Požadujeme:

Referendum o naší účasti na válce a okupaci!

Zde si můžete rovněž stáhnout podpisové archy.

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris