n n n n n n

Od „Stop vládě“ ke změně systému 

Tiskové prohlášení HzPD k demonstraci z 21. 4. 2012

Sobotní demonstrace ukázala sílu občanů. Více jak 100  000 demonstrujících ukázalo velikost občanského znechucení rozsáhlou korupcí a zneužíváním moci. Od roku 1989 nebyla v naší zemi taková míra znechucení vládou a jejími asociálními zákony.

Lidé, v počtu, který snese srovnání jen s demonstracemi v listopadu 1989, ukázali svou kultivovanost a své odhodlání bránit své zájmy. Nastavili tím zrcadlo zkorumpované vládní koalici, v níž se podvody a vzájemné špiclování stalo normou jejich vzájemných vztahů. Současná vláda existuje jen díky podvodu na voličích a zradě základních hodnot demokracie, když se opírá o poslance, kteří opustili stranu, za níž byli zvoleni.

Toto skandální chování umožňuje současný politický systém!

Proto touto demonstrací boj nekončí, ve skutečnosti jen začíná.

Hnutí za přímou demokracii (HzPD), jako aktivní účastník demonstrace na Václavském náměstí v Praze, zdůrazňuje spolu s ostatními iniciativami a odbory, že pád Nečasovy vlády nic neřeší.

Ale jsme přesvědčeni, že řešení katastrofální situace našeho státu nemohou přinést ani předčasné volby.

Je nutná změna politického systému, je nutná změna celé platné ústavy tak, aby skutečná moc byla v rukou občanů a politické strany a občany volení politikové byli podřízení vůli občanů.

Vyzýváme proto k boji za prosazení systému přímé demokracie, jejíž nástroje – obecné referendum a odvolatelnost politiků – mohou přinést tuto zásadní změnu.

Ale nejsme naivní. Víme, že se skutečná moc nenachází ve stranických sekretariátech. Ta je v rukou mocných finančních skupin.

HZPD proto neříká ani tak Stop vládě, to je jen dílčí a první nutný krok, jako „Stop systému!“

V rámci kapitalismu totiž nevidíme možnost, jak dospět ke společnosti, v níž na prvním místě nebyly peníze a člověk na místě posledním. Kapitalismus není podle nás dlouhodobě slučitelný se základními demokratickými a humanitními principy rovnosti, solidarity a svobody všech občanů, nejen těch privilegovaných mocí a bohatstvím.

Demonstraci z 21. 4. 2012 považuje HzPD za úspěšnou pro její početnost a důstojný průběh bez násilí. Chápeme ji jako první krok na cestě k pádu vlády, k předčasným volbám, ale především k následné celkové změně politického i ekonomického systému.

Dr. Milan Valach

Mluvčí HzPD

www.hzpd.cz

 

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris