n n n n n n

Kořeny krize? Špatná ústava!

Občanská ústava

Hnutí za přímou demokracii předkládá veřejnosti k diskusi návrh zásadní změny současného politického systému a jeho základního zákona, Ústavy ČR.

Zastupitelská demokracie není demokracií! Jen se jako demokracie tváří. Ve skutečnosti je to vláda politických stran, za nimiž jsou ekonomické a mocenské zájmy vlivných podnikatelských skupin.

Tento systém umožňuje i současná platná Ústava ČR.

Proto nestačí pád vlády, nestačí nové parlamentní volby.

Musí se změnit celý systém!

Nikoliv politické strany, ale přímo občané samotní musí být skutečným a jediným zdrojem moci. Toho lze dosáhnout jen v systému přímé demokracie.

Hnutí za přímou demokracii přichází s návrhem radikální změny Ústavy ČR.

Jeho základní myšlenkou jsou občané jako nositelé rozhodující moci ve státě.

Aby tomu tak skutečně bylo, je nutné:

- dát občanům právo navrhovat a schvalovat zákony v obecném referendu, a to včetně ústavy

- podřídit politické strany, vládu i jednotlivé politiky přímé kontrole občanů

- učinit všechna rozhodnutí vlády, parlamentu i místních zastupitelstev zrušitelná občany

- učinit každého voleného zástupce občanů odvolatelným občany samotnými, a to kdykoliv

- podřídit veřejnoprávní sdělovací prostředky přímé kontrole občanů

- zakázat financování politických stran právnickými subjekty a limitovat finanční příspěvky subjektů fyzických

- zavést povinnost politických stran vést transparentní účty, a to pod trestní sankcí až po jejich rozpuštění

Tyto změny přináší návrh nové, skutečně Občanské ústavy, kterou Hnutí za přímou demokracii předkládá k veřejné diskusi.

Nestačí vědět, co nechceme. Mnohem důležitější je vědět, co chceme a jak toho dosáhnout.

Stahujte, přemýšlejte, diskutujte! Toto je naše země, jen na nás záleží, jak bude vypadat.

Návrh ke stažení zde: http://www.hzpd.cz/navrh-obcanske-ustavy/

Přímá demokracie, svět v jakém chcete žít!

Milan Valach

 

mluvčí Hnutí za přímou demokracii

www.hzpd.cz

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris