n n n n n n

 

Nenechme si ukrást revoluci. Dokončeme ji!

Hnutí za přímou demokracii vyzývá občany k účasti na demonstracích 17. Listopadu 2012

 

1 ) V  listopadu jsme nestávkovali za kapitalismus, ale za svobodu a sociální spravedlnost.

 

2) Polovina této práce byla vykonána, ale ta důležitější a těžší je ještě před námi.

 

3)   Stávkovali jsme za  konec vlády jedné strany proto, aby byla vystřídána vládou lidu. Stávkovali jsme za svobodu. Té jsme také dosáhli, částečně. Ale také se nám dostalo toho, co jsme nechtěli a nečekali - vlády stranických mafií a kapitalistických elit.

 

4)   Mnoho z ideálů listopadu zůstalo nenaplněno. Proto také mnoho z hesel stále platí: Svobodné volby. Vláda, tisk a televize nám lžou. Chceme svobodu. Chceme si vládnout sami.

 

5)   Vyzýváme proto všechny čestné a hrdé občany naší země, aby v co největším počtu přišli  uctít výročí revoluce a přihlásili se k jejímu odkazu.   Vyzýváme je k využití hesel z této doby k připomenutí dosud nenaplněných cílů revoluce.  Přineste svíčky, jejichž oheň připomene neuhasitelnou touhu lidí po svobodě a spravedlnosti. 

 

6) Toto je naše výročí, výročí občanů této země. Již mnohokrát jsme povstali proti diktatuře a povstaneme zase.  Ve svém boji neustaneme, dokud našich cílů, skutečné demokracie, skutečné vlády lidu a spravedlivé společnosti nebude dosaženo.

 

7) Konec vlády stranických mafií. Vláda, parlament a politické strany musí být podřízené přímému rozhodování občanů v celostátním referendu. Učiňme 17. listopad dnem boje za uzákonění referenda. Požadujme referendum o všech závažných otázkách našeho státu: o církevních restitucích, důchodové a zdravotní reformě. Požadujme referendum o předčasných volbách!

 

Přijďte 17.11. 2012 na demonstrace v Praze, v Brně a Ostravě se společným požadavkem: REFERENDUM!   Jestli ne dnes, tak zítra našich cílů dosáhneme. Dějiny nikdo nezastaví.   A dějiny směřují ke svobodě.

 

Pozvánka na demonstraci do Brna

 

 


          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris