n n n n n n

Mezinárodní konference „Demokracie versus totalita peněz v 21. století“

Plzeň, 26. 11. 2015 – Hnutí za Přímou Demokracii spolu s Vysokou školou evropských a regionálních studií pořádají vědeckou konferenci s názvem „Demokracie versus Totalita peněz v 21. století“, která se uskuteční v Českých Budějovicích v budově DK Metropol, Senovážné náměstí dne 3. 12 2015 v době od 10:00 do 16:00. Studenti, odborná i laická veřejnost se budou moci seznámit s názory známých osobností z různých oblastí odborného a společenského života na možný vývoj společnosti v 21. století.

„Cílem konfrence je, uvádí hlavní organizátor akce Jaroslav Plucar, zamyslet se nad klíčovými aspekty vývoje společnosti v 21. století, z nichž některé vzbuzují opravdu vážné obavy o osud lidstva a analyzovat globální problémy, které brání uspořádání světa v duchu svobody, demokracie, humanity a solidarity, zhodnotit příčiny současné morální a mravní krize. Zároveň je ale třeba prognózovat možnosti budoucího udržitelného vývoje společnosti z pohledu nutnosti eliminovat současné negativní tendence společenského vývoje.“

Program konference obsáhne jak vystoupení jednotlivých osobností, tak panelovou diskusi s možností dotazů z řad publika. Mezi vystupujícími hosty se objeví například ekonomka Ilona Švihlíková, Miloslav Hetteš (SK), spisovatelka Lenka Procházková nebo filosof a novinář André Vltchek (USA). Úplný seznam hostů, program a další podrobnosti lze nalézt na stránkách HzPD nebo VŠERS

Organizátoři konference počítají s vydáním sborníku recenzovaných příspěvků, který bude zveřejněn v elektronické podobě během ledna 2016.

„Srdečně zveme studenty, zástupce médií a odbornou a laickou veřejnost na tuto konferenci, na níž jsme pozvali osobnosti, o nichž jsme přesvědčeni, že k naznačenému globálnímu problému uspořádání světa v duchu svobody, demokracie, humanity a solidarity, a ne v duchu totality (maskované sebeušlechtilejšími hesly) mají co říct“, dodává závěrem Jaroslav Plucar.

 

Za Hnutí za Přímou Demokracii

Ladislav Štítkovec

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris