n n n n n n

Konference Demokracie versus totalita v 21. století


 Hnutí za přímou demokracii pořádá otevřenou diskusní konferenci nazvanou „ Demokracie versus Totalita v 21. století v Českých Budějovicích. Akce se koná 2. 2. 2013 od 14.00 v aule Jihočeské univerzity, ul. Studentská 23, které bude předcházet tisková konference. Účast potvrdili organizátoři antikomunistických protestů Šimon Heller a Martin Rosocha, předseda KSČM Vojtěch Filip a mnoho dalších hostů.

„ Jsme znepokojeni rostoucím napětím ve společnosti, které se projevilo jak při krajských volbách, tak v těch prezidentských. Vidíme v tom hrozbu pro demokracii a lidská práva v naší zemi.

Domníváme se, že v naší společnosti chybí seriózní diskuse o podstatě minulého režimu a vztahu současné KSČM k této minulosti a zároveň za velmi závažnou považujeme absenci veřejné i odborné diskuse o podstatě demokracie a o způsobech vedení demokratické diskuse“, uvádí mluvčí Hnutí za Přímou Demokracii Milan Valach

Setkání se zástupci médií bude zahájeno ve 13.00 a budou zde vysvětleny důvody a cíle této konference. Samotná akce začne ve 14.00 a mimo výše uvedené vystoupí jako další Štěpán Strnad z Vysoké školy evropských a regionálních studií v ČB, Ondřej Lánský z iniciativy ProAlt, Jan Samohýl z Teologické fakulty JU v ČB, Libor Grubhoffer, rektor Jihočeské univerzity nebo známý performer Milan Kohout.

„Součástí konference bude samozřejmě diskuse všech zúčastněných, a nejen hostů, ale i veřejnosti. Pozvali jsme jak zástupce zainteresovaných stran, tak představitele české intelektuální obce. Zároveň zveme k této diskuzi širokou veřejnost. Diskusní příspěvek mohou s uvedením jména a města, kde bydlí, zaslat na e-mailovou adresu všichni občané“, doplňuje hlavní organizátor akce Václav Meškan

Zaslané příspěvky (referáty) budou zahrnuty do elektronického sborníku, který bude rozčleněn na dvě části – hlavní referáty a diskusní příspěvky občanů a bude zveřejněn na stránkách www.hzpd.cz.

Nelze očekávat, že všechny otázky budou vyřešeny již na této konferenci. Předpokladem hnutí proto je, že v organizaci podobných konferencí bude dle možností pokračovat.

Za Hnutí za přímou demokracii srdečně zve

Ladislav Štítkovec, mediální koordinátor HzPD

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris