n n n n n n

Hnutí za přímou demokracii vyzývá k celostátnímu protestu občanů dne 17.11. 2012

Plzeň 11. listopadu 2012 - Hnutí za přímou demokracii zve občany na demonstraci do Brna na Malinovského náměstí 17. listopadu ve 14.00. Hlavním mottem akce je „Dokončeme revoluci". Hnutí vyzývá občany k masové účasti na demonstracích po celé naší zemi za odstoupení vlády, za předčasné volby a uzákonění obecného referenda.
„Pokud občané nemohou osobně přijít na demonstrace v Brně, Praze a Ostravě, vyzýváme je, aby svolali neformální setkání občanů v jejich městě a obci. Prosíme o zaslání zprávy, kde a v kolik hodin se toto setkání bude konat. Dáme toto oznámení ihned na náš web. Po skončení akce prosíme o zaslání fotografické dokumentace z protestu. Rovněž bude zveřejněna na našem webu. Informace je možné posílat na adresu našeho koordinátora: Jan Matuszek, e-mail: .
Není na co čekat. Proti skandálnímu počínání vlády je nutné postavit rozhořčený odpor všech občanů. Společně to dokážeme. Žádáme předčasné volby a uzákonění obecného referenda.
V listopadu 89 jsme nestávkovali za kapitalismus, ale za svobodu a sociální spravedlnost. Stávkovali jsme za konec vlády jedné strany proto, aby byla vystřídána vládou lidu. Vláda stranických mafií a kapitalistických elit není to, co jsme chtěli. Parlament a politické strany musí být podřízené přímému rozhodování občanů v celostátním referendu. Učiňme 17. listopad dnem boje za uzákonění referenda. Požadujme referendum o všech závažných otázkách našeho státu: o církevních restitucích, důchodové a zdravotní reformě. Požadujme referendum o předčasných volbách!", uvádí mluvčí HzPD Milan Valach
V Brně na protestním shromáždění vystoupí vedle mluvčího HzPD Milana Valacha a dalších členů hnutí i zástupci Asociace samostatných odborů, občanských iniciativ a předseda Romské hospodářské rady ČR Miroslav Tancoš.
Očekává se rovněž účast členů Odborového svazu hasičů a zdravotnických odborů. Připravena je také společná zvuková zdravice mezi demonstrujícími v Praze, Ostravě a současně probíhajících demonstrací ve Slovenské republice.
„Nabízí se nám otázka, jak dalece odsouhlasené, nespravedlivé zákony o církevních restitucích, penzijní reforma nebo zvýšení DPH vyburcují lidi k občanskému odporu. Je však jisté, že kvas občanské nespokojenosti se pomalu, ale jistě dostává do výbušného stádia. Je nutné přejít k přímé demokracii. Pokud lidé sami nebudou požadovat její zavedení, jako se tomu stalo na Islandu, nelze očekávat změnu k lepšímu", dodává mediální koordinátor HzPD Ladislav Štítkovec.
Za HzPD na akci srdečně zve občany a zástupce médií Ladislav Štítkovec

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris