Hnutí za přímou demokracii se zúčastní jako podporující organizace akce:  Festival za demisi vlády v Praze 21.9. 2011

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem