n n n n n n

Plzeň, 15. květena 2014 – Hnutí za Přímou Demokracii se připojilo k celoevropské kampani za demokratičtější Evropu a vyzývá občany a občanské iniciativy v ČR k následování. Silná akce k podpoře kampaně před eurovolbami proběhne po celé Evropě v sobotu 17.5. jako akční den.

„Evropa se nachází na historické křižovatce. Buď bude pokračovat neomezená vláda politiků, technokratů a lobbistů, nebo se nám podaří vybudovat skutečně demokratickou Evropu – Evropu, která odpovídá potřebám a tužbám občanů. Nemůžeme nečinně sedět, zatímco nacionalistické a extrémistické skupiny směřují naši frustraci k destrukci a rozvratu. Naopak, naším záměrem je přeměnit frustraci na katalyzátor lepší, demokratičtější Evropy. “, vybírá z celoevropské výzvy hnutí Democratic Evrope Now mluvčí HzPD Ladislav Štítkovec

 Hnutí Democratic Evrope Now sdružuje občany a hnutí z celé Evropy, jež mají odhodláni vybudovat hnutí bojující za lepší, demokratičtější Evropu. Důvodem je, že občané jsou vyloučeni z procesu politického rozhodování. Vyjednávání za zavřenými dveřmi a reformy prosazované shora dolů způsobují, že nelze ani tušit, na základě čeho jsou činěna rozhodnutí – pod jakým tlakem a na základě čích instrukcí. Zvenčí lze pouze pozorovat známky toho, že koncentrace politické a ekonomické moci křiví politiku, a že demokracie je až ta poslední v seznamu priorit.

Prvým krokem k demokratické Evropě je nový Konvent EU. Konvent je proces legálního provádění podstatných změn Smluv o Evropské Unii. Je to současně jediný způsob, kterými se dají uskutečnit demokratické reformy fungování EU.

„Pro podporu a propagaci evropského hnutí jsme připravili přeložené dokumenty na webu Platformy za referendum, kde se mohou lidé u nás seznámit podrobněji s cíli a činností hnutí Democratic Evrope Now  a také, jak se dá do kampaní zapojit. Především mohou podepsat elektronickou petici za více demokracie v Evropě. Mohou dále poslat dopis kandidátům do Europarlamentu nebo se připojit k akčnímu dni za demokratičtější Evropu.“, uvádí koordinátor pro mezinárodní spolupráci HzPD Jiří Matuszek.

Velmi důležitou akcí je právě celoevropský akční den občanů a hnutí za demokratickou Evropu, stanovený na tuto sobotu, který by měl dát signál politikům EU a kandidátům do Europarlamentu, že občané požadují zásadní reformy v rozhodování v EU.

Na webu Democratic Evrope Now je možno vidět akční mapu s přibývajícími místy, kde se budou konat nejrůznější akce. Lidé z celé Evropy budou organizovat politické besedy, petiční stánky, demonstrace, projevy ukázky energie a odhodlání na podporu změn v Evropě. Videa a fotografie se budou potom sdílet pomocí sociálních sítí a webových stránek.

„Obzvlášť před volbami do Parlamentu EU musíme zdůrazňovat otázky demokratických reforem v EU. Zároveň je nutné vybudovat evropské hnutí, které nepoleví v tlaku v průběhu celého nastávajícího volebního období. Pojďme v sobotu ukázat, jakou Evropu chceme mít. Heslo mezinárodního hnutí je Evropa občanů a pro občany. Hnutí za Přímou Demokracii tento směr podporuje a vyzývá ostatní hnutí a jednotlivé občany k následování.“, dodává mluvčí HzPD Ladislav Štítkovec.

 

Za Hnutí za Přímou Demokracii

Ladislav Štítkovec, mluvčí

 

 

          Europeans against war      

          Stop TTIP      

          democracy international      

         Iniciativa za Nepodmíněný základní příjem      

              

marmaris escort marmaris bayan escort escort marmaris